Asfalt gör Stockholm till en storstad värd namnet

Att lägga asfalt på gatorna i Stockholm har gjort huvudstaden till en riktig storstad med intensiv biltrafik. Vissa anser att Gamla Stan också borde asfalteras.

Vad vore en betongdjungel utan stora ytor med asfalt. För att Stockholm ska bibehålla sin status som pulserande storstad krävs faktiskt att den inte blir alltför grön. Många människor sjunger parkernas lov, men det finns också de som tycker att en rejäl asfaltering är precis vad huvudstaden behöver.

Vissa personer går till och med så långt att de skulle vilja asfaltera över de charmiga kullerstenarna i Gamla Stan. Av någon anledning är chaufförer och varuleverantörer några av de mest högljudda rösterna i den debatten, och bland dem som inte vädrar sin önskan om ett asfalterat Gamla Stan är det få som egentligen inte när den önskan i hemlighet.

Asfalt en självklarhet överallt i Stockholm – men kanske inte i Gamla Stan

Samtidigt som många bilburna sjunger asfaltens lov, finns andra som inte alls håller med om att Gamla Stan borde gås över med ett tjockt lager asfalt. Till exempel hävdar de stadsdelens kulturhistoriska värde, som en av få platser där stockholmare kan få uppleva historiens vingslag i trånga kullerstensgränder.

Du behöver inte ta ställning i frågan, men det kan vara fint att skänka en tanke till alla de chaufförer som varje dag kämpar med att få fram sina fordon genom gränderna i Gamla Stan. Och samtidigt känna tacksamhet över att inte hela Stockholms stad fortfarande är belagd med kullersten, asfaltering i Stockholm har gett oss en fungerande huvudstad.

21 Apr 2022