Att välja träfönster inför fönsterbytet

Planerar du att byta till träfönster? Du är inte ensam. Trä är troligtvis det vanligaste materialet för fönster att använda sig av i Sverige. Främst är det estetiken och ett relativt lågt inköpspris som talar för det. Dock finns det nackdelar också. Till exempel kräver de relativt mycket underhåll och är känsliga i utsatta lägen. Läs mer nedan. 

Varierande kvalitet

För att fönsterbytet ska bli lyckat bör du hitta virke av god kvalitet. Det här kan dock vara svårt att avgöra för någon som inte är väldigt insatt. Har man en vän som till exempel arbetar som snickare, kan det vara bra att fråga denne om råd innan man ger sig iväg för att köpa virket. 

Råkar du få hem trä av dålig kvalitet finns en risk att du behöver göra ytterligare ett fönsterbyte, tidigare än vad du egentligen skulle behöva. Lägg därmed till att trä är känsligt i utsatta lägen – om virket då inte är bra kommer livslängden inte att bli särskilt lång. 

Klassisk känsla

Inför ett fönsterbyte överväger många träfönster på grund av den klassiska känsla det ger. I Sverige finns en stark tradition av att bygga i trä, en tradition som går långt tillbaka i tiden. Dessutom finns här en god tillgång på virke, särskilt om man jämför med andra länder längre söderut i Europa. Just estetiken hos träfönster är det som gör att många väljer det – trots att andra alternativ kräver mindre jobb och till och med kan vara billigare.

Kräver underhåll

Den som är väldigt bekväm av sig gör kanske rätt i att satsa på PVC- eller aluminiumfönster vid nästa fönsterbyte. Detta eftersom trä är ett levande material som behöver vårdas. Särskilt mycket underhåll krävs om du bor i ett läge som är utsatt för väder och vind i hög utsträckning. Det är inte särskilt många timmar som behöver läggas på att underhålla sina träfönster, men jämfört med andra fönstertyper är det ändå mycket. 

Billigt inköpspris

En fördel med träfönster är att det är relativt billigt att köpa in. Vanligast är att de är gjorda av furu, ett träslag som ofta säljs för förhållandevis låga priser. Det är dock inte helt ovanligt att man ser träfönster i till exempel ek eller teak, men prisskillnaden är stor jämfört med furu. 

Bara för att inköpspriset är lågt betyder det dock inte att träfönster är det bästa valet rent ekonomiskt. Att utföra underhåll tar inte bara tid i anspråk – utan även pengar. Material behöver köpas för att göra fönstren finare, vilket givetvis kostar en del (om än relativt små summor i sammanhanget). I och med att underhållet ska ske under många decennier framöver kan det dock bli en del pengar på lång sikt. Det här kan jämföras med aluminiumfönster, som är dyrt att köpa in, men som praktiskt taget är underhållsfritt. 

23 Mar 2018