Bergvärme för stora fastigheter - Sänk era värmekostnader

Bergvärme är ett utmärkt alternativ inte bara för privatpersoner, utan även för BRF:er som vill spara på sina värmekostnader.

Genom att välja bergvärme kan ni minska era fasta kostnader samtidigt som ni bibehåller standarden för medlemmarna. Här är några saker att tänka på.

Utmaningar för BRF:er

En bostadsrättsförening möter många utmaningar, speciellt ekonomiska utmaningar. Det är viktigt att hålla nere fasta kostnader samtidigt som man ser till att medlemmarnas standard bibehålls. Vanligtvis är lånebetalningar och räntor en stor utgiftspost, följt av el och uppvärmning. Om ni märker att era värmekostnader stiger, kan det vara dags att undersöka orsaken. Om det snart är dags för stambyte kan det också vara dags att byta ut er värmeanläggning. Igensatta och dåligt rengjorda ventiler och rör, tillsammans med ineffektiv uppvärmning, är inte bara tråkigt utan också kostsamt. Bergvärme kan vara ett bättre alternativ.

Installation och kostnader

För att avgöra om bergvärme är rätt lösning för er BRF, behöver ni anlita en kompetent firma som specialiserar sig på bergvärme. De kan utföra en undersökning av förhållandena på platsen för att se om grundvattnet lämpar sig för en bergvärmepump. Det är vanligtvis inga problem. Installation av bergvärme i Stockholm innebär naturligtvis en kostnad. Ni behöver borra ett hål och det får inte borras grunt. Vanligtvis borras hålet mellan 150-200 meter djupt. Men enligt studier tjänas den initiala kostnaden snabbt in när systemet tas i bruk. Bergvärme är utsläppsfritt, tystgående och kräver minimalt underhåll. Kostnaden för uppvärmning minskar avsevärt med korrekt installerad bergvärme. Det är dock viktigt att välja en kompetent och pålitlig installatör.

Sänk era värmekostnader med bergvärme

Att välja bergvärme är ett bra val för BRF:er som vill sänka sina värmekostnader. Bergvärme är inte bara miljövänligt, det är också kostnadseffektivt. Med rätt installation och pålitlig installatör kan ni få en bergvärmepump som fungerar problemfritt och minskar era uppvärmningskostnader betydligt. Kontakta en expert på bergvärme idag för att ta reda på om det är rätt val för er BRF.

7 Jun 2023