Besiktningsman i Stockholm kollar hälsan på huset

En besiktningsman i Stockholm hjälper till med kontroller av er fastighet. Oavsett om ni vill göra statusbesiktning eller om ni ska sälja ert hus så är besiktningsmannen alltid behjälplig.

Det har blivit dags för statusbesiktning. Detta gör ni med jämna mellanrum för att säkerställa er fastighets kvalité och se till att inga begynnande problem uppstår. Ända sedan renoveringen har ni regelbundet sett till att fastigheten är i bra skick, dels för er egen skull som boende i huset, men också för att ni faktiskt går och funderar på att sälja snart. För att garantera att huset är i utlovat skick vid försäljning kommer ni att anlita samme besiktningsman i Stockholm som skött er statusbesiktning de senaste åren. Trygghet är att veta att inga problem finns och att både ni och kommande ägare kommer att bo bra här i många år framöver.

Vad en besiktningsman mer kan hjälpa till med

En besiktningsman anlitar man av flera skäl. Dels vid ovan nämnda exempel som statusbesiktning och vid en kommande försäljning, där en så kallad överlåtelsebesiktning görs. Du kan även välja att kontakta en besiktningsman vid andra tillfällen, som exempelvis om du misstänker att det finns fukt i huset, eller om det finns misstanke om skador. Vid en okulär besiktning kollar man så att allt som går att se, dofta och känna på är i gott skick. Dessa är saker som en kompetent besiktningsman gör. Vid andra mer kluriga undersökningar, som exempelvis krypgrund eller vitvaror, behöver en fackman anlitas.

25 Mar 2022