Bygg ut utan bygglov

Det kan komma en tid då man helt enkelt känner för att bygga ut hemma. Man vill lägga till ett extra gästrum, ha ett musikrum där man kan öva lite extra eller helt enkelt ha som extra förråd. Det är nu lättare än det var tidigare för vissa typer av tillbyggnader, 2014 kom det nämligen en lag som sade att man inte behövde bygglov för vissa byggnationer. 

Friggebod

Friggebodar fick man bygga redan innan denna lagen kom och de får max ha storleken 15 kvadratmeter med tre meter i höjd. Man får bygga flera friggebodar, men då får summan av dem inte ta upp mer yta än de 15 kvadratmetrarna. Den får heller inte stå närmare än 4,5 meter från granntomten utan medgivande från dem. Man får dock bygga utanför detaljplanen för den här typen av byggnad. Man kan sedan använda sin friggebod som exempelvis bastu, båthus eller gäststuga.

Attefallshus

En något större tillbyggnad är Attefallshuset. Attefallshuset är uppkallad efter förre bostadsministern Stefan Attefall som satt i regeringen 2010–2014. Det får ta upp en yta på hela 25 kvadratmeter och får mäta hela fyra meter i höjd. Ett Attefallshus kräver heller inget bygglov, dock bör man skicka in en bygganmälan till kommun. Denna typ av byggnad får också användas att bo i och man kan exempelvis hyra ut den, då krävs det dock att man också uppfyller Boverkets byggnadsregler. 

Tillbyggnad till bostadshus

Tack vare den nya lagen får man till och med bygga till på huset i en viss utsträckning, utan att behöva ansöka om bygglov från kommunen. Man får bygga till upp till 15 kvadratmeter extra och det är både på höjden och bredden, man kan både bygga till en extra våning eller extra rum på sidan. Byggnationen får dock inte vara närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan godkännande från grannarna. Innan man bygger ska man också skicka in en anmälan till kommunen. 

Takkupor

På ett- och tvåbostadshus får man bygga till en takkupa, där man kan ha ett extra fönster eller som bara ger extra takhöjd och mer plats i rummet. Takkupan får inte ändra på den bärande konstruktionen av huset och den får heller inte vara större än halva längden på huset. Man får heller inte bygga mer än två kupor per hus och inte alls på Attefallshus eller andra komplementbostäder. Det som är bra med takkupor är att de för det mesta inte kräver bygglov (man behöver bara anmäla till kommunen), och att de både ger extra utrymme och är snygga. 

Avvikelser

Tillbyggnaderna utan bygglov gäller tyvärr inte överallt. Om kommunen bedömer att man bor på mark som är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt viktig så kan de besluta att neka en att bygga. Detta kan i vissa fall också gälla om man bygger för nära en järnväg eller flygplatser som är av intresse för försvaret. I de flesta andra fall ska det dock gå bra. 

8 Apr 2018