Byt till inbrottsskyddat

Vardagsbrotten, brott som till exempel inbrott, tenderar att aldrig lösas av polisen. Vi har sett fallande statistik de senaste tjugo åren. Många är det som drabbas av det man kallar för vardagsbrott; stöld, inbrott, förtal et cetera. Så mycket som 86 procent av alla brott, var vardagsbrott under 2016, enligt Sveriges television. I siffror mätt blev det 655.580 vardagsbrott, som drabbade vanliga civila personer.

Av dem var det endast 14 procent som klarades upp; med andra ord, som antingen lagfördes eller som lades ned, oftast i brist på bevis. Mer än hälften av dem som klarades upp, avskrevs direkt utan någon som helst brottsutredning. Det är sorgliga uppgifter för alla som drabbats av dessa vardagsbrott. Det gör att den brottsutsatta aldrig får någon lösning det som de har varit med om. De får inte veta vem som gjort sig skyldig till det misstänkta brottet, eller får någon ersättning för det. Den osm till exempel varit utsatt för ett inbrott kan uppleva stora obehag av att någon okänd har trängt in i det egna hemmet och vandaliserat och tagit med sig värdefulla saker från sitt hem. En annan konsekvens ger att den som utför dessa brott kan fortsätta på sin brottsliga bana – inget stoppar dem. Polisen kommer i vissa fall inte ens ut till platsen där brottet ska ha begåtts. De gör alltså ingen förundersökning, utan avskriver dem till och med efter mindre än en timme efter anmälan.

Fler går samman i grannsamverkan

Det är en ohållbar situation som kan leda till att människor i värsta fall tar lagen i egna händer, något som absolut är förkastligt. Det är faktiskt  rättsväsendets och polisens sak att lagföra brottslingar. Det gör att vanliga människor bör göra allt för att försvåra för tjuvar att stjäla egendom, eller göra inbrott. Många villaområden har startat grannsamverkan just för att förhindra för potentiella tjuvar att våga sig på att göra inbrott. Båtägare går samman för att vakta sina båtar. Därför är det viktigt för den som har en villa, eller lägenhet att skaffa stöldsäkra dörrar och fönster för att förhindra brott som kanske aldrig klaras upp.

Byt till något som är inbrottssäkert

Vilka fönster är inbrottssäkra? Det finns många alternativ att välja mellan. Fönstertillverkarna har varit på tårna då det kommer till att göra fönster som är säkra för kunden. Det finns vissa lås som är säkrare än andra. För en potentiell inbrottstjuv är fönster den svaga punkten i en villa, liksom dörrar. Ofta vill de ta sig in via altandörren.

Andra fördelar med inbrottssäkra fönster och dörrar är även för familjemedlemmar och framför allt för barn. Barn har ingen kunskap om fallhöjd och de risker som finns med öppna fönster. För deras skull är det viktigt med säkra fönster. Alltför många familjer har drabbats av olyckor i samband med öppna fönster. Därför är det viktigt att välja fönster med säkerhetsspärrar så att ett litet barn inte riskerar falla genom dem. Ytterligare fördelar med täta och säkra fönster är att de kan minska både att kall luft och nederbörd tar sig in, amt att de isolerar även oljud utifrån.

12 Feb 2018