De vanligaste typerna av väderskydd

Ett väderskydd, det är väl bara att spänna upp en pressening på byggställningen så är det klart – eller? Det är ganska vanligt att människor utanför - och i - byggbranschen har en relativt vag uppfattning om vad ett väderskydd är. Ett riktigt väderskydd är en teknisk lösning för att skydda en byggnad och de som arbetar på den från väder och vind. Det skapar både en bättre miljö och hjälper till att skydda byggnaden mot att fukt tränger in. Att montera ett väderskydd på en byggnad vid en renovering gör att pengar i det långa loppet sparas, trots den initiala kostnaden. Detta eftersom arbetet kommer att kunna fortskrida utan avbrott vid hårt väderlag, byggarbetarna kommer att kunna jobba mer fokuserat under drägliga förhållanden, och arbetet kommer dessutom att kunna påbörjas under vilken tid på året som helst.

Enligt Arbetsmiljöverket är olycksfall och sjukdomar relaterade till arbetet dubbelt så vanligt bland byggarbetare som i andra yrkeskategorier. Som arbetsledare på ett bygge bör man göra allt man kan för att få till en så säker och gynnsam arbetsmiljö som möjligt. Ett väderskydd är definitivt en sådan åtgärd. Beroende på projektet finns det lite olika typer av väderskydd som man kan bygga upp. Vi tar här en titt på de fyra vanligaste typerna.

Fasadväderskydd på ställning

Denna typ av väderskydd är det närmaste man kommer ”presenning på en ställning”. Enligt Arbetsmiljöverket ska den här typen av väderskydd inte klassas som fullgott väderskydd, men den kallas ändå för det i branschen och skyddar mot väder och vind utmed fasaderna. Dock är den inte heltäckande och byggnaden utsätts därmed för väderpåfrestningar. Fasadställningen fästs i byggnaden och en pvc-duk fästs i ställningen. Det är viktigt att duken fästs tillräckligt väl för att inte fladdra omkring, men samtidigt att fästena är så dimensionerade att de ger efter om det kommer kraftiga vinda som hotar att destabilisera ställningen.

Fast takväderskydd

Ett fast takväderskydd är uppbyggt av ett fackverk i aluminium. PÅ denna kläs en duk i pvc eller skivor av plåt eller plast. Den här typen av väderskydd är som ett skal, et hus utanpå huset, som helt skyddar byggnaden under från väderpåfrestningar. Vid vissa husbyggen byggs först hela ramverket upp kläs, först därefter startar bygget. Detta väderskydd gör att nybyggen fuktsäkras och att arbetsplatsen hålls torr och angenäm att jobba i.

Rullbart takväderskydd

Detta är samma typ av väderskydd som det fasta, uppbyggt av stålbalkar i ett fackverk, men nockkonstruktionen, taket, är uppdelad i sektioner som löper på hjul längs med skenor, vilket gör att takdelarna kan flyttas och öppna upp taket. Smidigt om man behöver lyfta in maskiner eller husmoduler under arbetets gång.

Klättrande väderskydd

Denna typ av väderskydd byggs upp i takt med att byggnaden blir högre. För varje våning förankras väderskyddet i byggnaden och följer alltså med på ett säkert sätt. När taket ska läggas byggs en nockkonstruktion med fackverk precis som på det fasta väderskyddet.

Hyra väderskydd

När man vill hyra ett väderskydd och få det monterat ska man vända sig itll en auktoriserad ställningsfirma, som kan göra mätningar och beräkna dimensionerna och vilken typ av väderskydd som passar bäst till projektet ni jobbar med. Att sätta upp ett väderskydd går relativt fort, det är oftast gjort på en eller ett par dagar beroende på byggnadens storlek.  Varje arbetsledare bör välja att sätta upp ett väderskydd för att skydda sina arbetare och även garantera att arbetet kommer att löpa smidigt och utan avbrott. Läs mer här för mer information.

27 Dec 2017