Det funktionella och hälsofarliga ämnet

Ta hand om din hälsa och se över ditt hem gällande hälsofarliga ämnen. I vissa byggnadsmaterial kan du hitta sådant som du och din familj inte ska utsättas för. Här kommer tips om asbest.

Det är svårt att veta hur ett ämne eller material kommer påverka de boende i framtiden. Så är det exempelvis när det gäller asbest, som förr var ett mycket populärt material att använda i bostäder. Det är ett funktionellt perfekt material som användes flitigt för att skapa hem som var mer hållbara och tåliga. Men tyvärr upptäcktes det efter en tid att de boende, och de som monterade asbest, blev allvarligt sjuka. Något som ledde till att asbest slutade användas i bostäder och istället började man sanera bort all asbest man kunde hitta.

Jobba med sanering i stora städer

Alla yrken har sina skillnader när det gäller stora städer och småstäder. I städer som Stockholm kan det ha sina utmaningar att arbeta med sanering av asbest. Som att det finns mindre svängrum, när kärlen med asbest ska tas om hand. Det är också många hus som är byggda under perioden när asbest var lovordad, och därför finns det gott om arbete för de som är duktiga inom sanering. Är det något du skulle vilja göra men är tveksam på grund av hälsoriskerna? Det behöver du inte vara, så länge som du följer alla föreskrifter gällande hantering och skyddsutrustning. Gör du bara enligt reglerna så är det absolut ingen fara att arbeta med asbestsanering. Läs mer om asbestsanering på denna hemsida: https://www.asbestsaneringstockholm.nu/

4 Jun 2021