Det händer om du stöter på radon i bygget

Om du renoverar ett gammalt hus, kan du mycket väl stöta på radon. Nästan, eller i vart fall väldigt många hus som byggdes mellan 1929-1975 kan med stor sannolikhet ha radon i något byggmaterial. Det var under den tiden som man blandade in radon i till exempel blåbetong, blandade in den i isoleringmaterial, tills man fram till 1975 insåg att den var radioaktiv och farlig för människor och kunde ge dem cancer. Misstänker man att det finns radon, bör man anlita ett företag som kommer och mäter om det finns radon i huset. Kommer det fram att det finns radon i huset, bör man agera på lite olika sätt. Beroende på var du hittar radonet, gör man olika.

Radon från byggmaterial

Om man hittar radon i till exempel väggar och bärande bjälkar, kan man förstöra hela huset, om man skulle börja riva i det. I stället för att förstöra huset, kan man isolera radonet, bland annat med olika isoleringsmaterial. Finns det i väggar, kan man tapetsera med särskilda radontapeter. Blåbetong kan målas med särskild skyddsfärg. I övrigt, om det finns radon i till exempel lister, fönster eller annat byggmaterial, river man ut allt sådant och ersätter med nytt friskt byggmaterial.

Radon i marken

Finns det radon i marken, under huset, bör man bygga en tät bottenplatta som huset kan vila på. Då skyddas huset från markradonet. Dessutom kan man täta huset, så att radonet inte tar sig in i det. Dessutom kan det finnas läckor i rörgenomföringar, sprickor mellan plattan och grundmuren.

Radon i vattnet

Finns det radon i vattnet, kan det avlägsnas genom att vattnet luftas ordentligt. Här är det alltid mycket viktigt att anlita en rätt firma som kommer och gör saneringarna av huset. Det får inte bli fel när det kommer till människors hälsa. Bland annat ska en saneringsfirma först bygga luftslussar innan de börjar riva i byggmaterial med radon i sig. När det friska materialet är på plats ska huset förses med FTX-ventiler som effektivt suger ut all inomhusluft och ersätter den med frisk luft utifrån. Dessutom kan man installera riktiga radonsugar som ser till att få bort allt radon i huset.

Anlita rätt radonsaneringsföretag

Det bästa är ju att anlita någon som är erfaren på detta område. Som har arbetat med det i många år och som har ett gott renommé och kan visa att de vet vad det handlar om. Bor man i Stockholm kan vi rekommendera detta företag som arbetar med radonsaneringar i Stockholm.

16 Aug 2018