För kortare eller längre boende

Huset som man får bygga utan bygglov har med åren blivit större. Men vad innebär benämningen Attefallshus? Vad kan man använda ett hus inom den kategorin till? Här kommer några svar och tips.

Friggebod, Attefallshus eller Bolundare. Kärt barn har många namn, eller i detta fall flera kära barn inom samma kategori. För det är en del som skiljer sig åt mellan de tre olika benämningarna på hus som man får bygga utan bygglov. Först och främst krävs det en huvudbyggnad för att slippa söka bygglov för något av de tre husen. Man bör även kolla upp hur stor byggyta man får ha på sin tomt. För även om de är bygglovsfria så ingår de i den gränsen.

En Friggebod får vara högst 15 kvm, Attefallshus max 25 kvm och en Bolundare max 30 kvm. Av de tre är det också hittills endast Bolundaren som brukar ritas så att den faller inom ramen för permanentboende. De andra följer oftast endast ramen för fritidshus. Men det beror förstås på hur man väljer att konstruera dem. Däremot är grundsyftet det samma för alla tre. Det ska vara små hus som man kan bo i. Åtminstone under sommaren eller korta perioder. En gästbostad mer eller mindre.

Flera andra användningsområden

När man letar efter det mellersta av de tre bygglovsfria husen, Attefallshuset, så ser de oftast liknande ut i planritningen. Man har ett kök, badrum, vardagsrum och ibland även ett sovloft. Det gör att man har allt man egentligen behöver för att bo i huset. Och i större städer kan man hitta flertalet Attefallshus som just hyrs ut under längre tider eller till och med på årsbasis. Men det är också en perfekt storlek för kontor, spa eller ateljé. Det blir dessutom ofta billigare att köpa till ett Attefallshus för dessa extra behov än att bygga till det befintliga huset.

Fritidshus eller permanent

Reglerna som säger vad som skiljer fritidshus från permanentbostad har ett flertal kriterier. Man ska kunna röra sig i bostaden även om man exempelvis går med rullator eller sitter i rullstol. Huset ska ha en tillräcklig isolering och ventilation. Dessutom ska byggnaden ha korrekta material gällande brandsäkerhet. Många extra-byggnader byggs idag enligt reglerna för fritidshus för att kunna konkurrera på marknaden. Det är även vanligt att man bygger dem helt klara i fabrik och transporterar dem nyckelfärdiga till kunden. Ett byggnadssätt som sparar pengar och ökar kvaliteten. Läs mer om Attefallshus på denna webbsida: attefallshusstockholm.nu

8 Sep 2020