Förebyggande arbete med rörinspektion i Stockholm

Du har ett val. Antingen ser du till att dina rör är i god form genom regelbunden rörinspektion. Eller så ringer du rörfirman när du fått akut läckage eller stopp i ditt avlopp. Vilket väljer du?

Rör är en del av fastigheten som de flesta sällan funderar över. De är tråkiga och för det mesta också osynliga. De blir inte intressanta förrän de slutar att fungera som tänkt. Arbetar man professionellt med fastigheter ställer det sig kanske något annorlunda. I skötsel räknas också de delar som inte någon reflekterar över dagligen men som är livsnödvändiga.

Vad kan egentligen hända med rörsystem? Ganska mycket. De rör som leder till din fastighet kan behöva trängas med trädrötter och förlora kampen om utrymmet. Alla rör kan täppas igen, helt eller delvis, av föremål som spolats ner oavsiktligt eller hamnat i avloppet av olika anledningar.

Vad innefattar en rörinspektion?

En rörinspektion kan utföras för att få en överblick över rör och andra delar av systemen som helt enkelt är oåtkomliga. Den går till så att man skickar in en specialkamera som förs genom rörstammar, rör, brunnar och dagvattenledningar. Därigenom får du en klar bild av eventuella problem och kan ta beslut om åtgärder. Vanligast är det att hitta sprickor och glapp i skarvar, samt de ovan nämnda trädrötterna.

När du fått hjälp med en rörinspektion kan du bestämma om något behöver åtgärdas. Du kan också få en rörinspektion utförd i förebyggande syfte, exempelvis inför en försäljning. Då kan protokollet användas tillsammans med övrig dokumentation av fastigheten. Mer om rörinspektion hittar du här: rörinspektionstockholm.se

28 Oct 2021