Hur mycket kostar det att byta fönster?

Det är dyrt att byta fönster, det går inte att komma ifrån. Även om man gör allt jobb själv och köper fönster av sämre kvalitet kommer det att kosta. Så det är lika bra att ta tjuren vid hornen och kanske hoppa över utlandsresan det år man är tvungen att göra ett fönsterbyte. När allt kommer omkring handlar det ju om en investering i huset, som förhoppningsvis kommer att öka dess värde, och det är absolut värt att lägga ner lite extra på att det ska bli så bra som möjligt.

Vi menar att man ska satsa på kvalitetsfönster med lågt u-värde, gärna energifönster. Har man råd bör man till och med specialtillverka fönster, om det är svårt att hitta nya fönster som passar ihop med fasaden, något som är särskilt viktigt på gamla hus som är värdefulla även ur byggnadsvård synpunkt.

När man ska byta fönster får man dela upp kostnaden på själva fönsterkostnaden och på arbetskostnaden. En del av arbetskostnaden kan man sedan räkna bort med ROT-avdraget på 30%. I det långa loppet är det bättre att anlita proffs än att försöka byta fönstren själv. Det är viktigt att ett fönsterbyte blir hantverksmässigt utfört för att fönstren ska sitta och hålla så bra som möjligt.

Kostnad för fönster

Ett klassiskt tvåglasfönster kan vara tillräckligt i en sommarstuga eller liknande. Beroende på kvalitet och utseende kan ett vanligt tvåglasfönster kosta mellan 1000 och 3500 kronor. För ett bostadshus behövs ett treglasfönster med så lågt u-värde som möjligt, gärna energiglas också. För ett treglasfönster får du oftast betala mellan 3000 och 6000 kronor. Betydligt dyrare alltså, men det sänker även energikostnaderna för huset. Vill du slutligen inreda vinden och sätta in ett takfönster kan dessa kosta upp emot 10000 kronor.

Arbets- och materialkostnad

Att anlita proffs kostar pengar, men resultatet blir bra och höjer värdet på huset, så se det som en investering. Att anlita en fönsterfirma som sätter in nya fönster kostar mellan 1000 och 2000 kronor per fönster i arbetskostnad, en kostnad som alltså minskas med 30% i och med ROT. Dessutom kan man räkna med några hundra kronors påslag per fönster i materialkostnader.

Anlita proffs värt pengarna i längden

Ett kvalitativt fönster isatt av ett fönsterproffs kostar alltså i medeltal ungefär 5000 kronor per fönster. I en villa med tio fönster handlar det alltså om ungefär 40 000 - 60 000 kronor. Det är såklart en ansenlig kostnad, men då får man tänka på att värdehöjningen på huset kanske blir ännu större, om fönsterbytet utförs på et bra sätt, det vill säga att det blir snyggt och sänker huset värmekostnader. I det långa loppet tjänar du alltid på att välja kvalitetsfönster och att anlita proffs.

31 Oct 2018