Hur renoverar man en putsad fasad?

Har man en putsad fasad, kan man vara glad eftersom en putsad yta på huset är ett mycket vackert material, och det kan man måla om nästan hur många gånger som helst. Ser man till att underhålla putsen, kommer den att hålla för mycket länge. Däremot kräver en putsad fasad att villaägaren är uppmärksam på förändringar.

Ser man en spricka i fasaden måste man genast ta reda på varifrån sprickan kommer av. Den kan antingen komma från att huset har satt sig. Alla hus rör på sig då och då. Det är inget konstigt. Men en spricka i en putsad fasad måste genast åtgärdas. En annan orsak till en sprucken putsad fasad kan vara det att det finns ett fuktproblem. Då måste man peta i sprickan och ta bort puts så att man kan se om det finns fukt under den. Då måste man riva bort större delar av putsen och åtgärda fuktskadan innan man kan lägga på ny puts.

Tvätt och underhåll skonar från renovering

Om de flesta villaägare såg till att tvätta fasaden ofta, behöver de inte renovera den så ofta. När man tvättar den, upptäcker man också om det skulle finnas någon förändring i fasaden. Ser man stora förändringar bör man undersöka vad förändringarna beror på. Tvättar man fasaden reglbundet behöver man inte måla om fasaden lika ofta, som en villa med träpanel. En sådan behöver målas om vart tionde år. Men en putsad fasad, tvättad och underhållen varje år, kan målas om vart tjugonde år.

Knacka på den putsade fasaden 

Det bästa sättet att upptäcka förändringar på den putsade fasaden är att knacka på den. Om du knackar på den och hör ett ihåligt ljud, som om du knackade på en gitarr, då bör du ta bort putsen just där du hör de ihåliga ljuden från fasaden. Då kan frosten ha hittat innanför putsen och man bör då ta bort all den puts som finns där det ihålig ljudet hörs. Man kan till och med behöva förstärka putsen med ett galvaniserat nät. Sedan bör man också alltid se till att laga fasaden med samma slags puts som man en gång har lagt på fasaden. Skillnaden mellan olika putsbruk är, om den är sammansatt med cement eller ej. Den äldre putsbruken hålls ihop av kalk och inte cement och som villaägare är det mycket viktigt att veta vilken slags puts du har på fasaden. Här är det mycket viktigt att rådfråga proffsen – och inte laga den på egen hand! Läs mer om hur man lagar puts och renoverar putsad fasad på: fasadrenoveringgöteborg.se.

4 Jan 2020