Innergårdsrenovering i Stockholm gör skillnad

Området mellan husen i ett bostadsområde är viktigt för att skapa trivsel både när man är inne och ute. Företag som arbetar med innergårdsrenovering i Stockholm gör att det blir fint.

Ett bostadsområde med en fin innergård blir attraktivt och höjer värdet på fastigheterna. Att kunna titta ut genom fönstret och se en vacker, välvårdad miljö gör mycket för trevnaden. Buskar och planteringar ger liv åt miljön och gör att man dessutom vill vara utomhus och kanske umgås med de som bor där.

För barnen gör det ju en oerhörd skillnad om där finns lekredskap, sandlåda, gungor och bänkar. Området blir levande och trivsamt och höjer livskvaliteten för de som bord där.

Han man en gammal sliten innergård så går det att förändra den med en innergårdsrenovering och skapa den miljön som man vill ha.

En innergårdsrenovering börjar på djupet och avslutas med en ny, fin miljö

När man renoverar en äldre innergård så börjar man på djupet för att se över dränering, balkar och annat som befinner sig under jord. Det kan ha blivit frostskador och trädrötter kan ha vuxit sig stora och skadat underlaget. Då byter man ut det.

När grundarbetet är gjort så lägger man på en täckduk och sedan börjar det roliga. Man lägger ny jord, planterar buskar och anlägger rabatter. Om det finns utrymme kan man exempelvis göra en grillplats och sätta ut bänkar. Barnen kan få lekytor, cykelstället få ett nytt tak och gångvägarna rustas upp. God belysning är också avgörande för trivsel och trygghet i området.

25 Nov 2021