Konsten att riva hus i Stockholm

Har ni ett hus som ska rivas? Då är det viktigt att ni följer de bestämmelser som finns. Ta hjälp av ett företag specialiserade på att riva hus i Stockholm.

Det är inte alls ovanligt att man hittar miljöfarliga ämnen som asbest och PCB i gamla byggnader som ska rivas. Framför allt asbest användes flitigt ända fram till början av åttiotalet, då det helt förbjöds. Ska man riva ett hus där det finns asbest och andra farliga ämnen måste man först sanera huset.

Sanering och rivning av hus kräver särskild kunskap. Rivningsarbetet måste planeras ordentligt och göras efter ett särskilt schema som är helt anpassat efter huset. Tack och lov finns det företag som är experter på rivning av hus och som kan ansvara för alla moment. Men ligger huset i ett område som är detaljplanerat måste man innan rivningen påbörjas ansöka om rivningstillstånd.

Företag som är experter på att riva hus i Stockholm

Vill ni ha hjälp med att riva ert hus ska ni anlita ett företag som är certifierat och som har alla de tillstånd som krävs för att även få handskas med miljöfarliga avfall. Ta in offerter från några olika företag som är experter på rivning av byggnader men titta även på referenser.

Innan rivningsarbetet påbörjas är det viktigt att man har tecknat ett ordentligt avtal. Detta ska vara detaljerat och innehålla allt som man har kommit överens om. Det måste även innefatta ett slutdatum för när rivningen ska vara klar samt vad som sker vid eventuella förseningar som orsakar merkostnader.

5 May 2023