Konstruktionsritningar är så viktiga att de kan bli utsedda till ett världsminne

Du kanske inte tänker på att dina konstruktionsritningar kan bli ett världsminne i framtiden? Nej, det gjorde nog inte folk i 1700-talets Stockholm heller.

Att ta fram en konstruktionsritning kan göra dig till en del av ett världsarv. Ja, det är faktiskt sant! Du tänker troligtvis att det helt enkelt bara är en del av bygglovet och ett onödigt ont för att få bygga ditt garage eller bygga ut huset med ett extra rum, men det kan vara mer än så.

Konstruktionsritningar visar hur ett hus har sett ut vid ett visst tillfälle – eller åtminstone hur huset var tänkt att se ut. Men även om det alltid blir små ändringar i konstruktionen under själva bygget får man anta att konstruktionsritningen stämmer någorlunda överens med verkligheten.

Dina konstruktionsritningar kan bli ett världsarv i framtiden

Hur var det då med världsarvet? Jo, Stockholms stads byggnadsritningar är faktiskt utsedda till ett världsminne av Unesco. Två och en halv miljoner ritningar anses vara så värdefulla att de ska skyddas från förstörelse. Det var nog inget människorna som tog fram konstruktionsritningar och fasadskisser på 1700-talet hade i åtanke.

Även om just din konstruktionsritning inte hör till det här specifika arkivet kan den bli till ett världsminne i framtiden. Du vet ju inte hur framtidens människor kommer att se på den eller stadsbilden som ditt hus är en del av. Tänk på det nästa gång du suckar över hur krångligt det är att söka bygglov.

24 Apr 2023