Konsumenttjänstlagen

När ett företag utför en tjänst åt dig har du vissa rättigheter. Lagen är tvingande, och då till konsumentens förmån. I praktiken innebär det här att du inte kan ges sämre villkor än vad som går att hitta i lagen. Att ha koll på Konsumenttjänstlagen kan vara av godo vid många olika tillfällen. Nyligen gjorde till exempel ett par från Uppsala en anmälan mot en takläggare, där de anser att takläggaren gjorde ett dåligt jobb (läs mer om takläggaren och paret från Uppsala lite längre ned i texten). Om du hamnar i en liknande situation är det bra att ha koll på vad som faktiskt gäller. 

Det här kan lagen appliceras på

Konsumenttjänstlagen innefattar bland annat arbeten av hantverkare på bostaden, men det är inte det enda. För detta gäller lagen: 

 • Arbete på lösa saker, till exempel reparation av tv eller bil. 
 • Jobb utförd på fast egendom, så som bostad, lokaler eller andra anläggningar. Här under går hantverkartjänster som takläggare, målare eller renoveringar. 
 • Förvaring. Det som åsyftas är lösa saker, till exempel förvaring av båt eller magasinering av möbler. 

Det här kan lagen inte appliceras på

Det finns många missförstånd om vad Konsumenttjänstlagen faktiskt innefattar. Följande är exempel på vad lagen inte kan appliceras på: 

 • Tillverkning av saker.
 • Arbete som företag utför i syfta att rätta till fel i en fastighet eller i en såld vara.
 • Fristående konsultuppdrag, exempelvis om en arkitekt gör en byggnadsritning.
 • Behandling av personer eller levande djur (till exempel hos en veterinär eller nagelvårdssalong).
 • Transportuppdrag, så som vid möbelflyttning till exempel.

De här kraven kan du ställa

Det finns ett antal krav som lagen låter dig ställa på företaget. Till exempel: 

 • Säkerställa att den som utförtjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning. Bland annat med hänvisning till detta ansåg sig paret i Uppsala (som nämndes i inledningen) ha rätt till kompensation för takläggarens bristfälliga arbete.
 • Göra ett fackmannamässigt jobb. Jobbet ska utföras så som man kan förvänta sig av en seriös fackman.
 • Ta tillvara på dina intressen. Samråd ska finnas mellan dig och firman så att inga missförstånd sker. Även här kan man referera till paret i Uppsala, vars takläggare skickade ett annat företag än utlovat, utan att kommunicera detta.
 • Behöver du tjänsten? En seriös firma ska avråda dig ifrån att köpa en viss tjänst om den inte kan anses vara till rimlig nytta för dig.

Utöver det här finns en rad andra krav som kan ställas på den som utför en tjänst åt dig. Lagen i sin helhet hittas till exempel på riksdagens hemsida. 

Om tjänsten är felaktigt utförd

Om du har beställt en tjänst som är felaktigt utförd har du rätt att hålla inne betalningen. Åtminstone har du rätt att hålla inne en så stor del av betalningen som krävs, för att det ska fungera som en säkerhet för de krav du har. 

Du kan också kräva att felet rättas till, utan att det sker till någon kostnad för dig. Ett annat alternativ är att kräva att ett avdrag görs på priset. Summan ska motsvara kostnaden för dig att rätta till felet. Här kan du läsa om en som är en bra takläggare i Uppsala.

28 Mar 2018