Miljövänlig marksanering anpassad efter platsen

Har ni värdefull mark som behöver saneras? Ta då hjälp av ett företag som erbjuder miljövänlig marksanering anpassad efter platsen. Här är några tips.

Förr i tiden fanns inte samma miljötänk och kunskap om farliga ämnen och deras påverkan på natur, djur och människor, men man var heller inte lika noga med vad man släppte ut eller hur man handskades med miljöfarligt avfall. Det hände till och med att man grävde ner avfall i anslutning till fabriker.

Har man mark där det har legat en fabrik, kemtvätt eller en bensinmack är därför risken stor att den är förorenad. Vill man kunna använda marken och bygga på den måste den först saneras. Men även om marken inte ska användas till något särskilt är det bra om man ser till att den saneras då gifter även kan skada grundvattnet.

Därför är miljövänlig marksanering kostnadseffektiv

Hur mycket marksanering kostar beror på föroreningens omfattning och om man även måste schakta bort jordmassor. Det finns företag som är specialiserade på miljövänlig marksanering och som erbjuder en totallösning. Det innebär att de först tar prover på jorden för att ta reda på vilka miljöfarliga ämnen som finns i marken. Därefter kommer de med förslag på lämpliga åtgärder och utför sedan även själva saneringen och återställer marken.

Att använda sig av miljövänlig marksanering är det mest kostnadseffektiva eftersom man då inte behöver schakta bort stora jordmassor. I stället sker reningen av jorden på plats med hjälp av växtbaserad mark- och vattenrening. Ibland kan man dock behöva göra en kombination av olika typer av marksanering.

27 Apr 2023