När du önskar en inglasad balkong

Har du funderat på att skaffa dig en inglasad balkong? "Akvarium", "pensionärskuvös", "glasbubbla" – kärt barn har många namn. Det har blivit alltmer populärt med inglasade balkonger. Och det är ju inte så konstigt. Det är många som gillar balkonger, och som gillar inglasade balkonger då det erbjuder en trevlig upplevelse. Och det är inte bara för dem som vistas på balkongen som gillar dem, det gör även fasaden snyggare.

Så hur gör man om man redan har balkonger, men som man vill få inglasade? Det går alldeles utmärkt att glasa in en befintlig balkong. Man bygger bara på med glasväggar, med fönster och tak på balkongen. Då bygger man med aluminium på den nedre delen av balkongen och med fönster på den övre delen. Eller så bygger man med fönsterglas hela vägen från tak till golv, och får en mer genomskinlig balkonginglasning.

Balkonginglasningar blir fina glasfasader

När man glasar in balkongerna bygger man samtidigt fina glasfasader. Glaset som man glasar in ballkongerna med, bildar en fin och enhetlig fasad på så gott som vilken byggnad som helst. Huvudsaken är att alla balkongerna blir likadana. Ibland ser man balkonginglasningar som har gjrot av enskilda och då balkonginglasningarna har blivit helt olika. Vissa har fina lister på sin balkonginglasning, andra saknar sådana. Vissa har plasttak på sina balkonginglasningar, andra har bara fönsterglas till balkongtaket. Det blir sällan snyggt när balkongerna blir så olika varandra. Då är det bättre, om man till exempel är en bostadsrättsförening (BRF) bestämmer att alla balkonger ska få samma slags inglasade balkonger.

Olika utseende på balkonginglasningar

På olika sätt kan man få till stånd olika utseende på balkonginglasningar. Man kan dela av inglasningar med lister, i olika material och olika färger, eller så kan man ha helt utan lister och då får man till ett helt annat utseende. Det finns olika sätt att dela av inglasningarnas väggar, och lösa det att man vill kunna öppna upp inglasningen på olika sätt. Vissa inglasade balkonger, öppnar man balkongfönster genom att skjuta fönster i sidled. Man kan öppna balkonginglasningens fönster utåt eller inåt. Man kan bygga balkongtaket med olika material och får då olika utseende på det. Har man plast på taket så får man in ljus, om man bygger med ljus plast. Man kan även bygga med fönsterglas på taket, och får på så sätt ett annat utseende. Vill man ha mer eller mindre insyn på sin balkong. Har man en balkong som är insynsskyddad kanske det spelar mindre roll.

14 Nov 2019