När du vill förändra en tomt

Har du en tomt som du behöver förändra och göra om? Alla som ska bygga nytt behöver bearbeta tomten och gräva för att bygga på platsen. Har man stora stenar, klippor och sådant som man vill få bort, hjälper det inte alla gånger att gräva bort det som är i vägen. Då blir man tvungen att spränga sådant som behvöer komma bort. Fördelarna med att spränga är många. Dels får man tillgång till grus och sand när man spränger, dels går det mycket snabbare att åstadkomma det som man vill med tomten när man spränger bort det som är i vägen. Det blir även billigare i längden att spränga bort berget som är i vägen.

Anlita en säker bergsprängare

En säker bergsprängare är viktigt när man ska anlita en bergsprängare. En sdan firma ska tänka på säkerheten främst. Då är det viktigt att inte företaget enbart tänker på lnsamhet och vill spara på kostnaderna. Det är då man riskerar att spränga med skador som följd. Säkerhet måste få kosta, så enkelt är det. För att det ska räknas som att man har arbetat med säkerheten gäller några viktiga saker. Här listar vi några av dem.

Mäta vibrationer och besiktning innan sprängning

Innan man sätter igång med att spränga måste man besiktiga marken. Det främsta man göra är att mäta vibrationerna för att kunna förutse konsekvenserna av sprängningen. Man måste veta vilka konsekvenser ens sprängning medför innan man spränger.

Spränga med nät

När man spränger måste man använda ett finmaskigt nät som tar emot alla stenar som kommer att flyga när man spränger.

Rätt mängd sprängmedel

Rätt dos med sprängmedel är viktigt. Inte för mycket och heller inte för litet. Man vill inte åstadkomma en för stor sprängning, och ne för liten åstadkommer inte det man önskar med sprängningen.

Personalens säkerhet främst

Ett seriöst sprängningsarbete kommer att sätta säkerheten för alla inblandade först. Även människors säkerhet som inte har med bygget att göra, men råkar bo eller arbeta i närheten. Och framför allt är personalens säkerhet mycket viktig.

Efterarbetet viktigt

När man har sprängt klart, måste man kontrollera sakerna ordentligt efteråt. Man får inte glömma något kvar på platsen.

Säker förvaring av sprängmedel

När man inte spränger och förvarar sprängmedel på platsen måste man förvara det på allra säkraste sättet. Det ska vara märkt och förvarat i behållare som är säkra. 

Här kan du läsa mer om hur du kan åstadkomma bergsprängnig i Stockholm.

29 Oct 2018