Naturlig och miljövänlig isolering för byggnader i Uppsala

Med rätt isolering kan man i Uppsala sänka sina energikostnader och samtidigt få bättre inomhusklimat då både temperatur och luft blir bättre inomhus. Här kommer några miljövänliga tips.

I Sverige måste vi värma upp våra fastigheter en stor del av året. Många hus som byggdes mellan femtio- och sjuttiotalet är dåligt isolerade eftersom både olja och el var billigt på den tiden, och man därför inte tyckte det var särskilt viktigt med isolering. Både tak och väggar kan läcka stora mängder energi. Bor man i ett lite äldre hus som är dåligt isolerat, eller planerar att bygga nytt, finns det pengar att tjäna genom att isolera huset på rätt sätt.

Bra isolering hjälper också till att stänga ute störande ljud och buller

Ett hus som isoleras får inte bli för tätt eftersom det då inte kan andas. Men genom att använda sig av naturlig isolering gjord av träfiber kommer man runt detta. Träfiberisolering är dessutom miljövänlig, hållbar och energieffektiv. Förutom att man behåller värmen inomhus på vintern, stänger man också ute hettan under extra varma sommardagar. Isoleringen har också en ljuddämpande effekt och hjälper till att stänga ute störande ljud och buller. Vill man ha hjälp med isolering i Uppsala ska man ta hjälp av ett byggföretag som har detta som sitt specialområde. Många tror att det är enkelt att isolera men så är det inte alls. Blir det fel kan huset inte andas vilket leder till dålig inomhusluft och i värsta fall även mögel.

11 Jan 2022