Pålning inför grundläggning

Om man ska bygga en villa eller fritidshus så kan man direkt gjuta en platta på mark. Men för högre byggnader krävs det först att man gör en ordentlig pålning.

För den som hör ordet pålning kan det helt sakna betydelse. Eller så kanske man tänker tillbaka till forna tiders pålning, som var en bestraffningsmetod med fruktansvärt lidande till följd. Men då har man inte hamnat ens i närheten av dagens betydelse för ordet. Ett ord som man oftast hör i samband med grundläggning inför större byggnationer som höghus eller broar.

Det är med hjälp av pålning som man ser till att högre byggnationer kommer stå fast och stabilt under all överskådlig framtid, även om de kommer att vara utsatta för höga vindstyrkor och värmeomslag. För det är pålarna som gör att byggnationen kommer greppa tag i marken och hålla sig fast, liksom långa fingrar som gräver sig ner i marken.

Geologisk undersökning före pålning

En pålning utför man alltså för att stabilisera höga byggnationer. Men för att veta hur man ska dimensionera pålarna, och placera dem, så krävs det först en geologisk undersökning. En undersökning som innebär att man tar reda på hur markens sammansättning ser ut och var berggrunden finns.

När man har full koll på hur det ser ut under markytan så är det bara att sätta igång med pålningen. En åtgärd som börjar med att man borrar eller spränger sig ner i marken, för att få perfekta förutsättningar för de pålar som ska slås ner eller gjutas fast.

30 Mar 2023