Så kan man få ner rivningskostnaderna i Göteborg

Innan man kör igång med rivningsarbetet i Göteborg kan det vara bra att kolla om man kan återanvända något. Det kan i så fall göra att man får minskade kostnader för inköp och avfallshantering.

Ofta river man för att man ska bygga nytt. Men innan man river kan det vara bra att gå igenom hela fastigheten för att se om där finns material som man kan ta tillvara. Det kan exempelvis vara vackra dörrar, köksinredning, trä av bra kvalitet med mera. Återanvändning är bra både för plånboken och miljön och gör att det inte blir lika mycket rivningsmaterial som måste fraktas bort. Det är svårt att själv riva en byggnad då det behövs särskilda maskiner till detta och rivningen måste gå till på ett säkert sätt. Det kan också finnas farlig asbest, vilket kräver varsam rivning av specialutbildad rivningspersonal för att inte spridas i luften. Allt rivningsmaterial måste också sorteras och återvinnas eller återanvändas. Enklast är därför att anlita ett företag specialiserade på rivning.

Viktigt att miljöfarliga ämnen tas omhand vid rivning

Fördelen med att använda sig av ett rivningsföretag är att de också grovstädar platsen och ser till att allt miljöfarligt material deponeras på ett korrekt sätt. Som privatperson kan man använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden då man anlitar ett rivningsföretag. Men man ska ändå jämföra priser mellan olika företag. Skriv ett ordentligt avtal med den valda aktören där det står vad slutpriset blir och när rivningsarbetet ska vara färdigt.

19 Oct 2021