Stopp i avlopp – rapport från ett avloppsrör

Ett avloppsrör utsätts för en omild behandling. Det blir belagt med fett och till slut bildas proppar. Stopp i avlopp avhjälps enklast med högtrycksspolning.

Tänk om ett avloppsrör kunde berätta. Vi skulle få veta om allt skräp som spolas ut från toalett, diskho och tvättvask. Våtservetter, tandpetare, kondomer och inte minst fett och matrester. Ingenting av detta tar avloppsrören emot med välvilja. När sedan någon får för sig att hälla kemikalier i avloppen för att lösa proppar, blir avloppsrörens humör och hälsotillstånd allt sämre.

Ett avloppsrör kan skadas både fysiskt och mekaniskt men också av frätande kemikalier. Rören går sönder eller blir successivt sköra. Till slut kan det bli aktuellt att göra stambyte. Ett avloppsrör kan dock få sitt liv förlängt med relativt enkla medel. Det finns företag som likt en läkare kan göra en periodisk “check-up” av rörens skick.

Stopp i avlopp – inspektion och åtgärder

Du äger ett antal hyresfastigheter som byggdes i början av 1950-talet. Från din fastighetsskötare har du fått information om återkommande problem med stopp i avlopp. Du oroar dig för att avloppen har skadats. Du vill undvika omfattande åtgärder som stambyten. Du låter därför göra en inspektion av fastigheternas avlopp.

En undersökning med kamera visar att det finns flera proppar i fastigheternas avloppsrör. Den firma du anlitat för inspektionen vet hur det går till att lösa stopp i avlopp. Likt ett alexanderhugg spolar de rören med högtryck. Om detta görs regelbundet, kommer rörens livslängd att öka och du behöver inte genomföra några stambyten.

27 Oct 2022