Svetsning är inget att leka med

Har du funderat på att svetsa hemma på egen hand? Det är lätt hänt om man är allmänt en händig person, att man tänker att man kan lite av varje, och kanske inte drar sig för at svetsa själv, när man behlver foga plåt eller annan metall hemma. Men det är sällan någon bra idé. Som lekman kan det vara svårt att inse vilka faror som faktiskt kan medföra en svetsning på egen hand. Här tar vi upp några olika risker med att svetsa på egen hand.

Det är ju en väldigt, väldigt stark ljuslåga som gör det möjligt för att få stål eller annan metall att börja glöda så att man kan foga ihop alternativt få isär metalldelar. Den starka ljuslågan kan åstadkomma en hel del skador, både på en själv, men även på sin omgivning om man inte ser upp och vet hur man ska skydda sig själv eller sin omgivning.

Viktigt med visir med utandningsluft

När man svetsar, orskara svetsen att metallen börjar förändras i sin kemiska förening. Det bildas ångor av svetsningen och de ångorna är inte bra alls att andas in. Därför bör man skydda sin andning med ett svetsvisir. Det man kanske inte tänker på är att ett svetsvisir som inte är utrustat med borttransport av den egna utandningsluften är verkningslöst om man andas in en stor mängd av sin egen utandningsluft, koldioxid. Det kan leda till huvudvärk, trötthet och andfåddhet. Det är därför viktigt att ta en paus i arbetet då och då, för att lyfta på visiret och förse hjärnan och blodet med frisk luft.

Man kan få skador på ögonen och huden

Svetslågan som uppstår vid svetsning är otroligt starkt, det kan man inte titta på med blotta ögonen. Det vore rena rama vansinnet. Man måste därför ha svetsvisiret som skyddar ögonen när man tittar på svetslågan. Vid svetsning uppstår också gnistor som om man inte har rätt skydd på sig, så kan man skada sina händer, armar eller magen om man inte har rätta skyddskläder på sig. För att inte skadas av den heta svetslågan och de gnistor som kommer ur den bör man bära flamsäkra kläder, skor och handskar som skyddar en själv när man utför en svetsning. Och precis lika viktigt som det är att alltid skydda luftvägarna med ett visir är det att skydda ögonen. Ett riktigt bra svetsvisir ser till att den egna utandningsluften transporteras bort och har en bländande effekt för maximalt skydd för ögonen. Vill du få tag i en svetsare? Läs då mer om det på: http://www.tatsvets.se

4 Feb 2020