Taket är din trygghet och ger bostaden karaktär

Ett tak har flera funktioner utom det mest uppenbara - att försluta huset och skydda från väder och vind. Taket spelar stor roll för ventilation och energiåtgång. Det ger också huset karaktär.

Har du tänkt på hur annorlunda ett hus ser ut beroende på vilket tak det har? Ibland får man en vision, när något hus man ser ofta, som grannens, byter tak. I princip ser man ett helt nytt hus. Nja, inte alldeles men skillnaden är oftast drastisk. Gamla takpannor med påväxt av diverse grönsaksliknande växter byts mot blanka dito. Plötsligt finns riktiga skyddsdetaljer som snöskydd och takstege. Skorstenen blänker lite retsamt snyggt.

Ett hus med trasigt och illa underhållet tak mår sällan riktigt bra. Spruckna takpannor betyder risk för fuktgenomslag och skapar utrymme för mossväxt. Detsamma gäller naturligtvis tak i plåt eller papp. För att allt ska fungera som tänkt behövs ett bra tak.

Taket och insidan

Ibland eller kanske ofta är det inte utsidan utan insidan som inte behagar samarbeta. Har du ett hus där ventilationen inte verkar vara hundra? Har familjen problem med luftvägar och känns inomhusluften ofräsch? Verkar din bostad dra betydligt mer i värmekostnader än liknande hus? I detta läget kan det vara värt att ta en titt på just taket.

Takets skick och uppbyggnad är tänkt att samspela med byggnadens ventilation. Om din ventilation är i gott skick och problemen ändå finns kvar behöver du låta någon kunnig person undersöka takets skick. Utsidan är oftast ganska uppenbar - skador och dåligt skick - men hur ofta tittar någon efter hur ditt tak mår på insidan? Det kan vara enklare än man tror att åtgärda problem som verkat svåra.

Olika typer av takmaterial

Idag är den vanligaste takbeklädnaden takpannor eller plåt. Handlar det om garage och andra byggnader i samma stil kan vi lägga till papp. Takpannor tillverkas i antingen tegel eller betong. Är du riktigt intresserad av att byta material eller byta från exempelvis rött tak till svart måste du först tänka på några viktiga detaljer.

Din takstomme är byggd för att tåla tyngden av den takbeklädnad du har idag. Om du vill byta från ett lättare material till ett tyngre måste du kontrollera att stommen tål den ökade tyngden.

Den andra viktiga saken att kontrollera handlar om normer. Bor du i tättbebyggt område behöver du troligen kontrollera med byggnämnden om det är tillåtet att byta material eller färg. Sedan är det bara att köra! Läs mer på denna webbsida: stockholmtakläggare.se

23 Oct 2020