Takmålning höjer värdet för BRF

Yttertak utsätts för belastning av väder och vind. Därför är det viktigt att se över och göra regelbunden takmålning för att hålla standarden uppe i en BRF.

Solen ligger på och värmer takbeklädnaden på sommaren och på vintern kommer snö och is. Hösten medför höstlöv som lägger sig på taken och på våren smälter snön. Alla årstider utsätter taken för påfrestning och belastning som sliter. När det börjar växa mossa eller flagna färg finns det ingen återvändo - det måste åtgärdas.

Egentligen behöver tak besiktigas ungefär vart tredje år för att man ska känna sig säker på att där inte finns någon rost eller några läckor. Skador på taket kan bli dyrbara om de medför läckage men om man sköter tak ordentligt genom besiktning och regelbunden takmålning brukar de klara sig bra.

När man gör takmålning för BRF ser hela området finare ut

När tak blir äldre förlorar de sin glans men det betyder inte att de behöver bytas ut. Plåttak och betongpannor har lång livslängd om de sköts ordentligt och takmålning för BRF är ett sätt att ta hand om dem. Takmålning skyddar och stärker materialet och är samtidigt ett sätt att se över det.

Företag som utför takmålning för BRF rekommenderar att man målar tak ungefär en gång var tionde år. I samband med målningen blir taket rengjort och risken för rostig plåt och spruckna betongpannor minskar. Glänsande tak ger dessutom en känsla av att hela området är välskött och omhändertaget vilket höjer värdet på BRF och gör fastigheten mer attraktiv.

13 Jun 2022