Tala med en geotekniker innan byggnation

Bygga en fastighet är inget enkelt projekt, vare sig man bygger som privatperson eller planerar ett bostadsområde. Anlita en geotekniker för optimalt resultat.

Planera byggnation? Alltid lika utmanande och intressant. Oavsett om det handlar om en egen villa eller om man inköpt mark för att uppföra ett helt bostadsområde. Lyckligtvis är det inte något man behöver hantera ensam. Tiden när vi högg oss träd och la upp ett torp i skogen är långt borta. Idag har vi en armé av experter.

Det är för övrigt så att den ovan nämnda armén är nödvändig. Det finns gott om regler och lagkrav som upprättats för att se till att bostäder byggs på ett säkert sätt. De framtida hyresgästerna behöver garantier att huset inte är hälsovådligt att vistas i och att bygget är stabilt förankrat.

Anlita en geotekniker

Varenda byggnation börjar med den grund som fastigheten ska byggas på. Varje område är unikt och har sina speciella förutsättningar, på gott och ont. Berg, bergart, jordmån, förekomst av den ena eller andra substansen – allt i marken och långt nedanför den påverkar hur man bör bygga. Har man sett till att anlita en firma som arbetar med geoteknik behöver man inte gissa.

En vanlig geoteknisk undersökning består av åtminstone tre olika moment. Man kontrollerar jordens struktur, dess egenskaper och processer. Jordlager, i vilken följd olika typer av jord finns, och bergnivå är också det väsentligt för hur man kan bygga. Slutligen är grundvattnet något som måste kontrolleras. Med dessa moment kontrollerade maximerar man möjligheten till en stabil och bra byggnation.

25 Dec 2022