Tujor är en grön vacker växt i familjen cypres

Om du planterar en häck av tujor kan du få en vacker grön mur som avskiljer delar av din trädgård eller markerar gränsen mot gata eller granne. Bättre än så kan det knappast bli utan staket.

Tuja är ingen vild växt i Sverige men den återfinns till allas förnöjsamhet i de flesta parker eller lite större trädgårdar. Tack vare detta kan du njuta av dess skönhet och grönska året om. Tujan är ett barrträd med en rak och ståtlig stam som växer utan att böja sig nämnvärt. Det är bättre att putsa ett barrträd än att beskära det. Dess grenar, stam och bark är mycket lättantändliga och man ska därför passa sig för att plantera det nära en eldstad eller byggnader då de sprider eld fortare än man kan ana.

Tujan kallas ibland för livsträd

Tujan var en livsviktigt växt för nordamerikas ursprungsbefolkning. Den användes för att tillverka läkemedel men även till de mer basala områdena såsom virke till hus och kanoter för att ta sig fram på vattendragen med. Tujan kunde man gå runt och tugga på om man led av vissa åkommor. Den visade sig då vara ett riktigt effektiv botemedel mot skörbjugg. Eftersom C-vitamin är en brist vid skörbjugg kan man kanske våga anta att tujor innehåller en väsentlig del av denna vitamin.

Det latinska ordet för Tuja har en helt annan betydelse. Där betyder det offra. Den blev ett bra virke för att tända offerbrasor med på grund av dess lättantändlighet.

6 Jan 2022