Välj rätt container

Om en större mängd trädgårdsavfall ska slängas inom en bostadsrättsförening eller om en fastighet ska totalrenoveras blir det en hel del avfall. I dessa situationer är det ett mycket effektivt sätt att hyra en container för att få bort avfallet på ett enkelt sätt. Som kund behöver man ta ställning till hur länge man behöver hyra containern men även vilken modell som önskas. När fem olika hyresföretag i Stockholm granskades, gällande deras utbud, fanns följande modeller att välja mellan:

Big-Bag Säckar – Fördelen med så kallade Big Bag-säckar är att de så enkla att hantera. Som kund kan man köpa flera olika modeller av dessa säckar och fylla upp de med skräp löpande under arbetets gång. De minsta rymmer ca 150 liter och kan därmed jämföras med en ”svart sopsäck” i större format. Skillnaden är att de är betydligt hållfastare. En sådan liten kan man lätt förflytta med en pirra. De största rymmer närmare två kubik. I vissa fall är Big Bag det överlägset bästa alternativet även om det är större mängder som ska fraktas bort. Det märks inte minst i centrala delarna av Stockholm där det är näst intill omöjligt att få ställa ut en större container.

Sorteringskärl – Att slänga allt i en och samma container är enkelt och smidigt. Men det är inte alltid miljömässigt det bästa alternativet. Av den anledningen kan det vara bra att hyra in mindre sorteringskärl. Det är allt från de vanliga gröna soptunnorna (till privatpersoner) till de större som brukar ses utanför matvarubutiker och liknande. Av de fem företagen i Stockholm som jämfördes var det enbart två som erbjöd dessa. Övriga hyrde enbart ut containers och Big Bags. Det kan även spegla efterfrågan då det främst är dessa större lösningar som många har behov av.

Liftdumpercontainer – Detta är den modell av container som de flesta kanske förknippar med ”hyra av container”. En öppen container med lägre sidor på kortsidorna. Den är enkel att fylla genom att man bara ”slänger” materialet från de två sidorna. Dessa rymmer ungefär 10 kubik och räcker oftast gott och väl vid renoveringar och tillfällen då enstaka privatpersoner behöver slänga större mängder material. Tack vare att denna lyfts på plats (i motsats mot lastväxlarcontainer som släpas) blir den något mer flexibel gällande placering.

Lastväxlarcontainer - Detta är den största container som går att hyra. De kan rymma hela 30 kubik material och finns även som låsbara varianter. Fördelen är just dess storlek och möjlighet till låsning. Dessa dras upp på lastbilen vilket kräver en större yta för hantering.

De ovan nämnda modellerna är de som främst hyrde ut hos de fem uthyrningsföretagen i Stockholm som jämfördes. Även om det är ett litet urval speglar det relativt tydligt vilket utbud man kan förvänta sig som kund om man vänder sig något företag inom denna bransch.

Mer info finns att hitta här: http://www.hyracontainerstockholm.nu/.

17 Mar 2017