Vikten av trapphusrenovering

Trapphuset är viktigt för det första intryck som ett flerfamiljshus ger. Glöm därför inte bort att utföra trapphusrenovering, och gör det på ett hållbart sätt.

Första intrycket är alltid viktigt. Det gäller inte bara i mötet mellan människor, utan också i allra högsta grad när man först ser eller kliver in i ett hus. I flerfamiljshus kan man till och med tala om tre oberoende första intryck: hur huset ser ut utifrån, hur det ser ut i trapphuset och hur det ser ut i den lägenhet man besöker.

En av dessa tre saker är ofta lite åsidosatt. Det gäller trapphuset, som sällan är särskilt prioriterat. Men det är synd när det är så, för intrycket av huset och lägenheterna solkas av ett fult eller slitet trapphus. Ett genomtänkt trapphus blir å andra sidan som ett löfte om att huset bjuder på mycket gott.

En trapphusrenovering kan göra underverk

Det är därför man inte bör glömma bort att satsa på trapphusrenovering. En väl genomförd renovering kan göra underverk för intrycket. Allra helst ska den förstås anpassas efter förutsättningarna, och inte minst utföras i en stil som passar husets ålder och arkitektoniska uttryck.

Sen bör man förstås också se till att det blir en miljömässigt hållbar renovering. Valet av uppvärmningssystem, belysning och ventilation kan ha stor betydelse i detta avseende. Även om kostnadsaspekter alltid spelar in är det dessutom viktigt att inte snåla för mycket på material och arbetskostnader. Detta eftersom en väl genomförd renovering kan bidra till ett ökat fastighetsvärde och nöjda boende. För mer information se ww.storkhousing.se.

2 Sep 2023