Viktigt med miljötänk genom hela rivningsarbetet i Stockholm

Behöver ni hjälp med rivning av en byggnad i Stockholm? Var då noga med att anlita ett certifierat rivningsföretag som vet hur man på ett säkert sätt river och tar hand om allt material.

All rivning måste ske enligt särskilda bestämmelser för att inte omgivningen och miljön ska ta skada. Ska man riva en byggnad, eller totalrenovera den och därför först riva ut gamla golv, isolering och annat, måste man anlita ett certifierat rivningsföretag. Då ser de till att sortera de olika materialen innan de sedan skickas till återvinningen. Ska bara vissa delar av byggnaden rivas ut för renovering kan man utföra rivningen dammfritt för att hålla dammet borta från övriga ytor. Dammfri rivning används också om det finns asbest i byggmaterialet.

Så går en rivning till

När man anlitar ett rivningsföretag kommer de först och besiktigar byggnaden för att se vilka material som finns där. Framför allt letar man efter miljöfarliga ämnen som asbest och PCB som kan finnas under golvmattor, kakel och i isolering. Därefter gör man upp en plan för rivningen där det står vad som ska rivas, hur arbetet ska utföras och hur man planerar att hantera och ta hand om materialet. Planeringsunderlaget använder man sedan när man ansöker om rivningslov hos kommunen, vilket de flesta byggnader i Stockholm kräver. Vid en rivning börjar man alltid med att ta ut allt miljöfarligt material. Därefter plockar man ut annat material och när det bara återstår en stomme river man resten med hjälp av en grävskopa.

15 Jan 2022