Vilket är bättre – terass eller altan?

Ska man anlägga en terass i sin trädgård, eller ska man bygga en altan? Vad är bättre? I princip är skillnaden inte så stor mellan en altan och en terass; båda utgörs av ytor som ger möjlighet till att umgås på en plan yta utomhus. Sedan tänker man att en terass är allt som utgör en plan yta var som helst i en trädgård. En terass är inte alltid byggd i närheten av huset, utan kan vara precis var som helst i trädgården. Ofta ser man terasser byggda i sten och som en stenläggning medan de flesta altaner brukar var byggda, åtminstone i Sverige som trädackade altaner. Då lägger man smala plankor på en regel och eventuellt staket runt altanen. Eventuellt bygger man ett tak över altanen och en trappa till den från trädgården.

Fördelarna med en terass

En terass innebär sällan stora kostnader. Det kostar inte särskilt mycket att anlägga en terass. Det som kan kosta är stenmaterialet som man vill anlägga terassen med. Man kan välja allt från betongplattor till natursten. Har man många stenar kan man alltid utnyttja dem och vända dem så att de tillsammans utgör en plan yta. Då kan man använda betong eller fogmassa som tillsammans bildar terassen. En annan fördel med en terass, är att eftersom terassen ligger i markhöjd kan man alltid plantera vackra plantor runtom terassen. Man kan till exempel plantera klängväxter runt terassen och ställa spaljéer kring terassen så bildar blommorna eller plantorna en vacker inramnings kring terassen.

Fördelar med en altan

En altan brukar höja värdet på ett hus. Då bygger man en altan precis i anslutning till köket, vardagsrummet eller sovrummet. Bygger man det i anslutning till köket, bildar altanen en naturlig matplats. Då blir det naturligt att sätta sig utomhus så länge vädret tillåter det. En altan kan man även, om man vill, låta bygga runt huset. Det är en japansk tradition att bygga en smal altan runt huset. På det sättet kan man vistas ute på sin altan, på olika sidor om huset, beroende på om man vil ha sol eller skugga, vind eller lä. En altan brukar man också bygga en bit ovanför markytan och får på så sätt som en större balkong, som ligger en bit ovanför markplanet. Den blir en mer avgränsad yta från trädgården och marken. En altan höjer värdet på huset mer än en terass. Läs mer här om altaner och hur man kan bygga sådana.

29 Aug 2018